VOP

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

I. Objednací lhůta a průběh focení
• objednávku lze učinit emailem, zprávou přes Facebook či přes kontaktní formulář na internetu;
• objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa;
• objednávka je závazná v okamžiku odsouhlasení termínu focení mezi objednatelem a fotografkou;
• objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění, stejně tak s autorským přístupem a fotografickým stylem fotografa;
• v případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na jiný nejbližší možný den podle domluvy;
• rodinné/dětské focení se vztahuje na jednu rodinu a není možné jeden termín a balíček rozdělit mezi několik přátel/rodin s dětmi;
• maximální doba fotografování je uvedena a bez dohody jí nelze prodlužovat;
• váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení;
• opozdíte-li se o více než 30 minut bez předchozí omluvy, je fotografka oprávněna fotografování zrušit;
• objednatel bere na vědomí, že pokud přichází na focení s dětmi, musí jejich chování koordinovat tak, aby nedošlo k poškození žádné foto rekvizity či jakéhokoliv jiného vybavení či zařízení. Není akceptovatelné, aby děti bez dovolení jakkoliv manipulovaly s jakýmikoliv foto rekvizitami, vybavením či zařízením. Pokud dítě cokoli poškodí v ateliéru, jsou rodiče či objednatel povinni uhradit vzniklou škody.

II. Zrušení rezervace
• pokud se na domluvené focení nemůže objednatel z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností objednatele toto oznámit fotografce emailem, příp. telefonicky, nejpozději jeden den před termínem focení;
• pokud ke zrušení tímto způsobem ze strany objednatele nedojde a fotografka objednatele očekává ve svém zázemí na základě smluveného termínu nebo přijede na místo konání fotografování, aniž by ji o zrušení objednatel informoval nejpozději jeden den před termínem focení, je objednatel povinen uhradit částku platnou pro jím zvolený balíček v plném rozsahu.

III. Platba
• cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni objednávky (viz sekce SLUŽBY);
• částka ve výši objednaného balička je splatná ihned po focení a je vždy v hotovosti;
• každá fotografie nad rámec zaplaceného balíčku bude účtována navíc a doplacena při předání v hotovosti nebo převodem na účet, ještě před jejich zpracováním.
• v ceně běžného focení není profesionální líčení. Vizážistka se platí v hotovosti ihned po líčení.
• v případě zdravotních či jiných vážných komplikací je možné focení přesunout na jiný termín anebo za sebe najít náhradu.

III. Výběr fotografií
• do tří pracovních dnů od focení fotografka zašle neretušované nejzdařilejší záběry z focení dle své úvahy (výběr provádí výhradně fotografka), ze kterých si objednatel vybere fotky dle zvoleného balíčku, popřípadě i nad rámec balíčku;
• náhledy fotografií jsou číselně označeny a po výběru objednatel odešle fotografce zpět čísla zvolených fotografií;
• požadavek na expresní vyhotovení fotografií je třeba zadat již při rezervaci termínu. V tomto případě jsou fotografie vyhotovené do 10 pracovních dní od zaslání výběru a to za příplatek 1000,- Kč;
• neupravené fotografie, které si objednatel nevybere z náhledů, fotografka nikdy neposkytuje v tištěné ani v elektronické podobě a jsou trvale odstraněny z archivu po 3 měsících;
• snímky, které objednatel vidí jako náhledy, jsou v minimální kvalitě, neupravené a neretušované a nevhodné pro jakékoliv použití a slouží pouze pro následný výběr fotografii z pohodlí domova, které bude požadovat upravit;
• dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, není bez souhlasu fotografky jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografky a určeny výhradně pro výběr k retuši);
• veškeré úpravy obrazu budou provedeny až po výběru;
• základní retuše jako ořez, jas, kontrast, kolorování, odstranění pupínků, škrábanců a modřin provádí fotografka u rodinných fotografií a fotografií dětí. Nikoliv však úpravy vrásek, proporcí, neposedných vlasů, trčících ramínek, faldíků atd. U portrétu, boudoir, aktu a těhotenských fotografií provádí fotografka hlubší retuš pleti. Speciální požadavky na náročnější retuš (zeštíhlení postavy, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, náročné retušování, změny objektů a pozadí ve fotografiích, montáže atd.) jsou možné po dohodě s fotografkou za příplatek 600,- Kč za hodinu práce.

IV. Předání
• fotografie je možné si vyzvednout osobně ve fotoateliéru;
• na přání je možnost zaslat vyhotovené fotografie doporučenou poštou na dobírku za poplatek 50,- Kč, v případě nadstandardních zásilek bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty;
• zhotovení zakázky (CD + tištěné fotografie ve formátu 13×19 cm) je do tří týdnů od zaslání výběru objednatele z náhledů (v závislosti na tisku a dodání; do tisku zasílám vždy více zakázek najednou). V případě nemoci, dovolené a prázdnin se může doba prodloužit, o čemž budete informováni;
• CD obsahuje pouze zpracované fotografie ve formátu .JPG, v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a ve zmenšené verzi připravené na vystavení na web, z nichž některé jsou dle uvážení fotografky převedeny do černobílé;
• CD neobsahuje neupravené fotografie;
• odevzdané fotografie fotografka archivuje po dobu jednoho roku (nový CD disk s Vašimi fotografiemi za poplatek 300 Kč).

V. Reklamace
• reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (např. škrábance, pruhy) a nikoliv v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku;
• vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií.

VI. Autorská práva
• fotografka je držitelem autorských práv k fotografiím a vlastníkem veškerých pořízených snímků objednatele a smí je využít (nebo jejich části) pro vlastní prezentaci na internetu (www.kristinathaler.com, Facebook, Instagram) bez dalšího svolení objednatele;
• na všechny fotografie se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb. Další šíření, kopírování a jakékoliv jiné využití je zakázáno a je třeba mít písemný souhlas fotografky.
• RAW formát obsahuje všechny potřebné informace k vytvoření kvalitního snímku a fotografka jej nikdy neposkytuje, a to bez výjimky, neboť je ve výhradním vlastnictvím a jediným průkazem autorství.
• je zakázáno do fotografie jakkoli zasahovat. Způsob úpravy fotografie je vždy záležitostí subjektivního vnímání, dovedností, osobního vkusu a výtvarného citu fotografa. Pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na webových stránkách a sociálních sítích fotografů.
• objednatel smí používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci;
• objednatel nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografky;
• v průběhu focení je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení bez souhlasu fotografky.

VII. Dárkové poukazy
• na veškerou nabídku je možno vystavit dárkový poukaz s platností šest měsíců;
• poukaz nelze měnit za jiné nabídky;
• výměna poukazu za hotovost není možná;
• poukaz lze poslat poštou nebo osobně předat;
• platnost poukazu je uvedena přímo na něm. Po uplynutí této platnosti nebude mít žádnou hodnotu. Držiteli poukazu ani jeho objednateli nebude vrácena částka za hodnotu poukazu.
• termín na focení si objednávejte vždy s dostatečným časovým odstupem, maximálně měsíc před koncem platnosti.

VII. Ochrana osobních údajů
• fotograf zpracovává osobní údaje objednatele, jejichž ochrana je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR);
• objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo;
• objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely, které souvisejí se službami fotografa a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení;
• fotograf se zavazuje neposkytovat osobní údaje objednatelů třetí osobě s výjimkou případů, kdy je tak určeno zákonem. Toto omezení se nevztahuje na poskytnutí údajů o objednatelovi nezbytně nutných pro realizaci fotografických služeb.
• osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou;
• objednatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu fotografky.
• objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami fotografky na svoji elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Objednatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

Follow Me!